DEFENCE Academy

Postup přijímacího řízení

  • Úvod
  • /
  • Jak se přihlásit
Zahajte svou cestu ke studiu a otevřete si dveře ke vzdělání a kariérnímu růstu
PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Zahajte svou cestu ke studiu a otevřete si dveře ke vzdělání a kariérnímu růstu

Na Elite Defence Academy věříme, že vzdělání by mělo být dostupné a snadno dosažitelné pro každého. Podání přihlášky online je proto rychlé, pohodlné a zcela bezpečné. Ať už jste kdekoli ve světě, ke studiu na Elite Defence Academy se můžete přihlásit bez zbytečných komplikací a papírování.
Přihlásit se

PŘIJIMACÍ ŘÍZENÍ V KOSTCE

Přijímací řízení
krok za krokem

Best consulting wordpress theme

01.

Podání online přihlášky

Vyplňte jednoduchý a bezplatný online formulář přihlášky, který nám poskytne základní informace o vás a vašem vzdělání.

02.

Doložení vzdělání/praxe

K přihlášce je třeba přiložit kopie vašich dokladů o dosaženém vzdělání. V případě potřeby můžete také přiložit dokumenty, které potvrzují vaši pracovní zkušenost v oboru.

03.

Podpis smlouvy o studiu

Po podání přihlášky obdržíte smlouvu o studiu. Pečlivě si ji přečtěte a poté ji elektronicky podepište. Smlouvu následně zašlete zpět studijnímu oddělení.

04.

Úhrada školného a zahájení studia

Po úspěšném podpisu smlouvy je třeba uhradit školné v souladu s instrukcemi poskytnutými ve smlouvě. Po provedení platby obdržíte potvrzení o zaplacení a budete mít možnost okamžitě zahájit své studium.

STUDIUM

Nejčastěji studované obory

IZS

MBA - Krizový management

Tento program je zaměřen na rozvoj znalosti a dovednosti v oblasti krizového řízení v rámci obranných a bezpečnostních operací. Studenti se naučí řešit náročné situace, využívat strategické plánování a přijímat rozhodnutí pod tlakem.

Více o studiu
bezpecnostni

MBA - Bezpečnostní management

V rámci studia získají studenti podrobné znalosti a dovednosti potřebné k řízení bezpečnostních týmů, pochopí roli a význam bezpečnostních opatření ve veřejných i soukromých organizacích a budou připraveni čelit aktuálním i budoucím bezpečnostním hrozbám.

Více o studiu
kriminologie

LLM - Kriminalistika a kriminologie

Tento program je zasvěcen přípravě studentů na právní kariéru v trestněprávním systému. Studenti se naučí aplikovat právní teorie a metody na řešení konkrétních kriminálních případů a získají nezbytné dovednosti pro vyšetřování a řešení trestných činů.

Více o studiu
VAŠE BUDOUCNOST ZAČÍNÁ ZDE

Staňte se lídry v oblasti
bezpečnosti a krizového řízení