LLB STUDIUM

Základy práva

  • Úvod
  • /
  • LLB – Základy práva

LLB - Základy práva

Studijní program LLB Základy práva je pečlivě navržený tak, aby poskytl úplnou a hlubokou znalost právních systémů, teorie práva a praktických dovedností potřebných pro přípravu na právní profesi. Tento program je ideální pro ty, kteří se chtějí věnovat kariéře v oblasti práva, zejména v oblastech souvisejících s obranou a bezpečností.

První část studia se soustředí na základní oblasti práva, včetně občanského práva, trestního práva a ústavního práva. Studenti se naučí porozumět právním principům a budou mít možnost prozkoumat specifika právních systémů a jak se tyto systémy uplatňují v praxi.

Druhá část programu se zaměřuje na specializované oblasti práva, které jsou relevantní pro obranu a bezpečnost. Tento program je navržen tak, aby studenty připravil na úspěšnou kariéru v právní profesi a poskytl jim silný základ pro další studium na úrovni LLM.

Délka studia

Délka studia je individuální. Průměrný absolvent toto studium dokončí během 10-12 měsíců.

Forma studia

Studium probíhá online, poskytující vám flexibilitu a možnost studovat kdykoliv a odkudkoliv.

Jazyk studia

Studium probíhá v českém jazyce, a to včetně všech studijních materiálů a přednášek, což vám umožní pohodlné a srozumitelné sledování výuky.

Zakončení studia

Studium je zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

Lokalita výuky

Studovat můžete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu, a získat tak vzdělání bez ohledu na geografickou lokalitu.

Poplatky za studium

CENA ŠKOLNÉHO
34.900,- Kč vč. DPH

V rámci řádného studia nejsou účtovány již žádné další poplatky.
Naopak studium zahrnuje odbornou literaturu zdarma, možnost účastnit se tematických a odborných seminářů a další výhody.

Flexibilita

Online studium vám umožní studovat podle vašeho vlastního tempa a přizpůsobit si učební proces vašemu pracovnímu a osobnímu rozvrhu.

Moderní e-learningový systém

Náš e-learningový systém je navržen tak, aby vám poskytl interaktivní učební prostředí. S jeho pomocí můžete snadno přistupovat k výukovým materiálům a dalším studijním zdrojům.

Osobní rozvoj a kariérní růst

LLB studium vám poskytne prostor pro osobní růst a rozvoj a otevře vám dveře ke kariérnímu růstu a významným pracovním příležitostem.

Předměty programu

Předmět poskytuje studentům základní pochopení právního systému a zásad práva. Zaměřuje se na základní právní pojmy, principy a teorie, které jsou nezbytné pro hlubší pochopení jakékoli právní disciplíny. Během studia se studenti seznámí s různými oblastmi práva, strukturou právního systému a významem práva v moderní společnosti. Předmět je navržen tak, aby poskytl pevný základ pro další právní studium.

Občanské právo je nezbytnou součástí jakékoli právní kariéry a náš předmět Základy občanského práva vás s ním důkladně seznámí. Studium kladne důraz na základní pojmy a principy občanského práva, jako jsou právní vztahy, osobní a majetková práva, a další klíčové prvky tohoto odvětví práva.

Studijní předmět Základy trestního práva nabízí hloubkový pohled na trestní zákon a jeho aplikaci v praxi. Předmět pokrývá základní aspekty trestního práva, jako je definice trestných činů, trestní odpovědnost a trestní proces. Studenti se naučí rozumět trestnímu právu a jeho roli v ochraně společnosti.

Předmět Základy správního práva se zaměřuje na základní principy a instituty správního práva. Studenti získají detailní přehled o správním řízení, rozhodování správních orgánů a právní ochraně jednotlivců a korporací proti rozhodnutím těchto orgánů.

Předmět Základy smluvního práva poskytuje hluboké pochopení smluv a způsobů, jak jsou sestavovány a vykládány. Studenti se naučí, jak smlouvy fungují v praxi, včetně tvorby, vyjednávání, plnění a porušení smluv.

Předmět je zaměřen na výklad a pochopení právních aspektů těchto základních svobod, které jsou základem demokratické společnosti. Studenti se naučí jak interpretovat a aplikovat klíčové principy práva svobody projevu a tisku v rámci různých kontextů, od tisku a vydavatelské praxe až po online komunikaci a sociální média. Důraz je kladen na ústavní a mezinárodní právní rámec, s přihlédnutím k aktuálním problémům a výzvám souvisejícím s cenzurou, regulací a ochranou soukromí.

Předmět Základy evropského práva nabízí studentům přehled o fungování právního systému Evropské unie. Studenti se naučí o základních principech, institucích a právních nástrojích EU, a jak tato práva ovlivňují právní systémy členských států.

Titul LLB (Bachelor of Laws) je základní bakalářský titul v oblasti práva. Tento titul představuje první krok na cestě k profesní kvalifikaci pro praxi práva v mnoha jurisdikcích po celém světě. Tento titul může být vstupní branou do široké škály kariér v rámci i mimo právní sektor, včetně veřejné správy, podnikání, neziskových organizací a akademického světa.

 
Garant studijního programu

JUDr. Jan Beran, Ph.D., LLD