DEFENCE ACADEMY

Podmínky přijetí

 • Úvod
 • /
 • Podmínky přijetí
DEFENCE ACADEMY

Podmínky přijetí ke studiu BBA

Studium BBA na Elite Defence Academy je klíčem k rozvoji vaší kariéry a posílení vaší profesní konkurenceschopnosti. Naše BBA studium je navrženo tak, aby vám poskytlo široký základ znalostí a dovedností, které jsou důležité pro úspěch v moderním podnikovém prostředí. Budete se učit o strategickém plánování, marketingu, krizovém řízení, lidských zdrojích a mnoha dalších klíčových oblastech, které vám umožní efektivně řídit a rozvíjet své schopnosti v oblasti managementu. 

Jedním z hlavních přínosů studia BBA na Elite Defence Academy je také rozvoj praktických dovedností a získání relevantního pracovního prostředí. Náš BBA program vám poskytne příležitost aplikovat své teoretické znalosti prostřednictvím reálných případových studií, simulací a projektů. Budete pracovat na praktických scénářích, které vás připraví na výzvy a situace, se kterými se můžete setkat ve vaší budoucí kariéře.

Podmínky přijetí
Studium BBA

Podmínky přijetí

 • Podání kompletní přihlášky ke studiu
 • Absolvování středoškolského vzdělání s dosaženou maturitní zkouškou
 • Uzavření smlouvy o studiu
 • Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu MBA

MBA programy na Elite Defence Academy jsou vysoce interaktivní a inovativní. Studium je speciálně navrženo tak, aby poskytlo studentům hluboké porozumění pro řízení a strategii v kontextu obrany a bezpečnosti. Naše výuka kombinuje teoretický výzkum s praktickými příklady a případovými studiemi, díky čemuž studenti získají nezbytné dovednosti pro efektivní řízení a rozhodování v náročných situacích.

Naše MBA programy jsou zaměřeny na konkrétní oblasti jako krizový management a bezpečnostní management, což umožňuje studentům se specializovat na oblast, která je pro ně nejvíce relevantní a zajímavá. Během studia budou studenti vystaveni nejnovějším trendům a postupům v oblasti obrany a bezpečnosti, a budou mít příležitost aplikovat teorii do praxe.

Podmínky přijetí
Studium MBA

Podmínky přijetí

 • Podání kompletní přihlášky ke studiu
 • Vysokoškolské vzdělání, minimálně bakalářského stupně nebo absolvování programu BBA
 • Alternativně minimálně dvouletá praxe v daném oboru
 • Uzavření smlouvy o studiu
 • Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí studiu LLB

Studijní program LLB na Elite Defence Academy nabízí hluboké porozumění právních principů a teorií aplikovaných v oblasti obrany, bezpečnosti a krizového řízení. Tento program je zasvěcen přípravě studentů na právní kariéru v trestněprávním systému, s důrazem na praktické dovednosti a aplikované učení.

Studenti jsou vystaveni širokému spektru právních otázek spojených s obranou a bezpečností, včetně mezinárodního práva, právních aspektů kybernetické bezpečnosti, trestního práva a právních základů krizového řízení. Cílem je poskytnout studentům široké a ucelené porozumění právním základům a principům týkajícím se obrany a bezpečnosti. Praktické a aplikované učení je klíčovým prvkem našeho LLB programu. Studenti se nejen naučí o právních principech a teoriích, ale také jak je účinně aplikovat v reálných situacích.

Podmínky přijetí
Studium LLB

Podmínky přijetí

 • Podání kompletní přihlášky ke studiu
 • Absolvování středoškolského vzdělání s dosaženou maturitní zkouškou
 • Uzavření smlouvy o studiu
 • Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu LLM

V rámci studijního programu LLM se studenti seznámí s komplexním souborem právních teorií, zásad a procesů, které se týkají prevence, odhalování a řešení trestné činnosti. Kromě toho se budou podrobně věnovat trestnímu řízení, důkaznímu právu a dalším klíčovým aspektům, které ovlivňují trestní právo a jeho uplatňování.

Studium je koncipováno tak, aby poskytlo studentům nejen pevný teoretický základ, ale také praktické dovednosti potřebné pro práci v různých sférách souvisejících s trestním právem, jako je právní poradenství, práce v oblasti veřejného sektoru nebo právní výzkum. Absolventi tohoto programu budou schopni analyzovat složité právní otázky, aplikovat relevantní právní předpisy a poskytovat kvalifikované právní poradenství v oblasti kriminalistiky a trestněprávní činnosti. Díky tomu budou studenti připraveni na různorodé kariérní příležitosti, které se týkají spravedlnosti, bezpečnosti a právního poradenství.

Podmínky přijetí
Studium LLM

Podmínky přijetí

 • Podání kompletní přihlášky ke studiu
 • Vysokoškolské vzdělání, minimálně bakalářského stupně nebo absolvování programu LLB
 • Alternativně minimálně dvouletá praxe v daném oboru
 • Uzavření smlouvy o studiu
 • Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu MPA

Studijní program MPA na Elite Defence Academy je vytvořen tak, aby poskytl studentům základní porozumění a dovednosti potřebné pro úspěch v oblasti veřejné správy, zejména v kontextu obrany, bezpečnosti a krizového řízení. Tento program kombinuje teoretické studium s praktickými aplikacemi, nabízí intenzivní výuku z oblasti veřejné politiky, strategického řízení a rozhodovacích procesů.

MPA program je navržen tak, aby poskytnul studentům detailní porozumění pro fungování veřejné správy a její roli v obraně a bezpečnosti. Studenti se budou učit o komplexních výzvách spojených s řízením veřejných institucí, budou zkoumat základy veřejné politiky a budou mít možnost rozvíjet své dovednosti v oblasti leadershipu a strategického rozhodování.

Podmínky přijetí
Studium MPA

Podmínky přijetí

 • Podání kompletní přihlášky ke studiu
 • Vysokoškolské vzdělání, minimálně bakalářského stupně nebo absolvování programu BBA
 • Alternativně minimálně dvouletá praxe v daném oboru
 • Uzavření smlouvy o studiu
 • Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek
Vaše budoucnost začíná zde

Staňte se lídry v oblasti
bezpečnosti a krizového řízení