DEFENCE ACADEMY

Vedení akademie

Vedení akademie

Radek Němec

Ředitel je zodpovědný za celkovou strategii, řízení a výkon školy. Ředitel je zodpovědný za důležitá rozhodnutí, jako je plánování rozpočtu, výběr učebních plánů a řízení personálu.

Ing. Radek Němec, MBA

Ředitel
Veronika Hrbáčová

Zástupkyně ředitele pro pedagogickou činnost a rozvoj je zodpovědná za rozvoj a implementaci vzdělávacích strategií a programů. Dále také za nejnovější výzkum a trendy v oblasti pedagogiky a zajišťuje jejich integraci do výukových plánů.

Ing. Veronika Hrbáčová

Zástupkyně ředitele pro pedagogickou činnost a rozvoj
Petr Slavík

Zástupce ředitele pro vnější vztahy je zodpovědný za budování a udržování vztahů s externími partnery a veřejností. Dále je zodpovědný za vytváření pozitivního obrazu školy prostřednictvím komunikace s médii a koordinace s různými institucemi.

Mgr. Petr Slavík

Zástupce ředitele pro vnější vztahy
Anna Kovaříková

Zástupkyně ředitele pro administrativu a finance je zodpovědná za správu všech finančních a administrativních aspektů instituce, včetně plánování a sledování rozpočtu, řízení lidských zdrojů a správy fyzického majetku.

Ing. Anna Kovaříková

Zástupkyně ředitele pro administrativu a finance
Filip Kolář

Zástupce ředitele pro strategické plánování je zodpovědný za vytváření, implementaci a sledování dlouhodobých strategických plánů instituce. Dále sleduje a analyzuje tržní trendy a vývoj v oblasti vzdělání, aby zajistil, že plány instituce jsou v souladu s nejnovějšími pokroky a nejlépe odpovídají potřebám studentů a zaměstnanců.

Ing. Filip Kolář

Zástupce ředitele pro strategické plánování
Michal Svoboda

Vedoucí oddělení absolventů je zodpovědný za vytváření a udržování silných vztahů s absolventy instituce. Je zodpovědný za organizaci setkávání a událostí pro absolventy, rozvíjení programů pro zapojení absolventů, a podporu komunikace mezi absolventy a institucí.

Mgr. Michal Svoboda, MBA

Vedoucí oddělení absolventů
Tereza Vávrová

Vedoucí oddělení pro osobní rozvoj a poradenství se zaměřuje na podporu emocionálního a sociálního rozvoje studentů. Organizuje aktivity pro osobní rozvoj a poskytuje poradenské služby studentům.

Ing. Tereza Vávrová, MSc

Vedoucí oddělení pro osobní rozvoj a poradenství
Veronika Růžičková

Vedoucí oddělení kvality výuky sleduje a hodnotí kvalitu výuky a vzdělávacích programů a navrhuje strategie pro jejich zlepšení. Také pracuje na posílení učebních dovedností učitelů prostřednictvím pravidelných školení a seminářů.

Mgr. Veronika Růžičková, MBA

Vedoucí oddělení kvality výuky
Oldřich Dostál

Vedoucí studijního oddělení je zodpovědný za správu všech akademických záležitostí, jako je plánování rozvrhu, koordinace zkoušek a sledování pokroku studentů. Také poskytuje podporu a poradenství studentům ohledně jejich studijního plánu.

Ing. Oldřich Dostál

Vedoucí studijního oddělení
NAPIŠTE NÁM

Jsme připraveni
zodpovědět vaše dotazy